TräningarREGLER VID ANMÄLAN & AVBOKNING hos Snapphanebygdens Westernryttare SbWR


*Anmäl dig i god tid, minst 10 dagar före träningstillfället. Om träningen är fullbokad kan du alltid ställa dig i kö på reservlistan. Kontakta bokningsansvarig för att få reda på om det finns platser kvar.


*SbWR-medlem har förtur till bokning av aktiviteter. Heldagsanmälan går före tim-pass. Icke-medlem som vill boka heldag kommer efter medlem som bokar tim-pass. Finns reservlista så följs denna enligt ovanstående.


*Avboka träning senast sista anmälningsdag, 10 dagar före träningstillfället. Vid senare avbokning är du betalningsskyldig för hela träningsavgiften. Om reserv finns på klubbens lista så återbetalas din avgift. Finns ingen reservlista har du möjlighet att själv ordna ersättare.


*Mot uppvisande av veterinär- eller sjukintyg inom 3 arbetsdagar återbetalas 75 % av avgiften.


*Betala träningen genom att sätta in avgiften på SbWRs bankgiro 5585-5886. Senast träningsdagen skall din insättning vara gjord och du ska kunna visa upp kvittens. Om du inte betalar i tid gör du kassören besviken eftersom hen då får skicka en faktura till dig och ev. lägga till administrativa kostnader.


 

BANKGIRONUMMER

5585-5886

Swish

123 603 51 17